Soraperävaunut ja soralavat - mitä niistä on hyvä tietää?

Soraperävaunut ja soralavat ovat tärkeitä työvälineitä rakennusalalla, etenkin maanrakennusyritykselle. Ne ovat erilaisten rakennusmateriaalien kuljettamiseen suunniteltuja perävaunuja ja lavoja, jotka on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Tämä blogi antaa sinulle tietoa, mitä soraperävaunut ja soralavat ovat ja miten niitä käytetään.

Soraperävaunuilla kuljetetaan soraa ja erilaisia maa-aineksia

Soraperävaunut ovat raskaita perävaunuja, jotka on suunniteltu kuljettamaan soraa, hiekkaa, multaa ja muita rakennusmateriaaleja, joita käytetään rakentamisessa. Ne ovat erittäin käteviä maanrakennuksessa ja rakennuksilla ylipäätään, sillä ne mahdollistavat suurten materiaali määrien siirtämisen nopeasti ja tehokkaasti. Soraperävaunut voivat kuljettaa jopa 20 tonnia materiaalia kerrallaan.

Soraperävaunu valitaan sen suorituskyvyn ja kantavuuden mukaan

On tärkeää valita oikeanlainen soraperävaunu käyttöön, sillä niiden suorituskyky ja kantavuus voivat vaihdella paljon valmistajan ja mallin mukaan. Yleisimpiä soraperävaunutyyppejä ovat umpikori, kippiperävaunut ja avolava. Umpikori on hyvä valinta silloin, kun materiaali täytyy suojata säältä. Kippiperävaunut pystyvät kallistamaan kuorman ulos, mikä on hyödyllistä monissa rakennuskohteissa. Avolava on hyvä valinta monille erilaisille materiaaleille, jotka kestävät erilaisia sääolosuhteita.

Soralavassa voi kuljettaa maa-aineita ja rakennusjätettä

Soralavat ovat toinen tärkeä rakennuksilla käytettävä väline, jossa on suunniteltu kuljettamaan suuria määriä soraa, hiekkaa tai muita vastaavia rakennusmateriaaleja. Niitä käytetään useimmiten suuremmissa rakennuskohteissa tai maansiirtotyössä, mutta niitä voidaan hyödyntää myös pienemmissä rakennuskohteissa. Soralavoja on saatavilla useita eri kokoja, joista suurin pystyy kuljettamaan jopa 30 tonnia materiaalia kerrallaan. Soralavoihin kerätään myös usein rakennuksella syntyvää rakennusjätettä ja se kuljetetaan pois lavan tullessa täyteen.

Soralavoja on erilaisilla kantavuuksilla ja suorituskyvyllä

Soralavojen suorituskyky ja kantavuus voi myöskin vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Myös soralavojen tyyppi ja ominaisuudet voivat vaihdella, mutta yleisimpiä niistä ovat vaihtolavalavat ja kippilavat. Vaihtolavalava on hyvä valinta silloin, kun kuorman kuljetukseen käytetään useita eri ajoneuvoja. Kippilava puolestaan on hyödyllinen, kun halutaan tyhjentää lava näppärästi ja se on sisällön kannalta mahdollista.

Kun valitset sopivaa soraperävaunua tai soralavaa, on tärkeää varmistaa, että valittu väline soveltuu sille ajateltuun käyttöön. Jokaisella ajoneuvolla on erilaiset vaatimukset sen kuljettajalle, jotka on täytettävä ennen ajoneuvon käyttämistä. Perävaunuja ja lavoja kuljetettaessa käytetään yleensä ammattilaisia. Soraperävaunut ja soralavat ovat tärkeitä välineitä rakennusalalla. Niiden avulla voidaan nopeasti ja tehokkaasti siirtää suuria määriä maa-aineksia ja rakennusmateriaalia. On tärkeää valita oikeanlainen perävaunu tai lava, jotta varmistetaan sen sopivuus suorituskyvyn ja kantavuuden puolesta. Kun valitset sopivan soraperävaunun tai soralavan, muista tarkistaa, että valittu ajoneuvo soveltuu sen kuljettamiseen.

Soralavat ja soraperävaunut meiltä: Kome Oy.

jaa